•  office.tr@transsoft.bg
  •  +359 670 63 699
    Последвайте ни
  •  
  •  

Почистването на офиса и дома е важно  условие за поддържането на добра работна среда. За това предлагаме различни почистващи препарати и консумативи. Предлагаме различни видове кошове, както и пликове с различни размери.