•  office.tr@transsoft.bg
 •  +359 670 63 699
  Последвайте ни
 •  
 •  

 • Експертна помощ от персонален системен администратор
 • Диагностика и ремонт на компютърната и периферна техника в офисa;
 • Периодична проверка за наличието на вируси;
 • Периодично архивиране на данни, както и тяхното възстановяване в случай на нужда;
 • Отстраняване на технически и софтуерни проблеми с локалната мрежа;
 • Предоставяне на оборотна техника за времето необходимо за ремонт.